WYTYCZNE dotyczące Ogólnopolskiego Turnieju Judo w Tuliszkowie

5 Mar, 2021 | Bez kategorii

 

WYTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW Zawodów – 06.03.2021r. w Tuliszkowie

Poniższe wytyczne mają zastosowanie do wszystkich osób związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów od momentu przybycia na halę sportową przed zawodami, podczas zawodów aż do wyjazdu – zawodników, trenerów, sędziów, działaczy, pracowników obsługi obiektu, obsługi medycznej, itp.

Każda osoba, uczestnicząca w zawodach, musi kierować się zdrowym rozsądkiem w swoim zachowaniu i przestrzegać obwiązujących przepisów i wytycznych związanych z zapobieganiem epidemii Covid-19, w szczególności zachowując dystans społeczny 1,5 m i nosząc maseczkę we wszystkich miejscach publicznych, w tym również na całym terenie obiektu sportowego, w którym są rozgrywane zawody.

 1.Warunki uczestnictwa w zawodach:

W zawodach mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe.

Wszyscy uczestnicy zawodów, niezależnie od tego, czy są zawodnikami, trenerami, sędziami, działaczami czy pracownikami obsługi zawodów muszą przedstawić Organizatorowi w chwili przybycia i rejestracji wypełniony kwestionariusz sanitarny. W przypadku osób nieletnich kwestionariusz podpisują rodzice, bądź prawni opiekunowie.

Osoby, które w kwestionariuszu zaznaczą w jakimkolwiek punkcie odpowiedź TAK nie mogą wziąć udziału w zawodach o ile nie przedstawią dokumentu poświadczającego negatywny wynik testu na obecność wirusa Covid – 19 wykonanego nie wcześniej niż na 72 godziny przed datą zawodów (dotyczy punktu 2 i 3 kwestionariusza) lub zaświadczenie (opiekun prawny), że odbyli obowiązkową kwarantannę.

W trakcie zawodów wszyscy uczestnicy muszą:

• zawsze nosić maseczkę. Wyjątek:

– zawodnicy na tatami podczas zawodów,

  • zachować dystans 1,5 m przez cały czas, z wyjątkiem zawodników podczas ich zawodów i rozgrzewki;  

Osoba, która nie będzie przestrzegała w/w wymagań może zostać wykluczona z udziału w zawodach – o czym decyzję podejmuje Kierownik zawodów.

Przed wejściem do obiektu zawodów wszyscy uczestnicy mogą mieć badaną temperaturę. Osoby u których dwukrotne badanie temperatury (w odstępie 10 minut) pokaże wynik > 37,5 nie mogą wziąć udziału w zawodach (również wejść na teren obiektu).

Zaleca się maksymalne ograniczenie podawania rąk na powitanie – korzystajmy z Ukłonu REI.

Osoby, które w trakcie zawodów zgłoszą jakiekolwiek objawy charakterystyczne dla zakażenia koronawirusem powinny być skierowane do oddzielnego pomieszczenia (izolatki) i skonsultowane przez obsługę medyczną. Kierownik zawodów w porozumieniu z obsługą medyczną zawodów podejmuje decyzję o sposobie dalszego postępowania.

2. Miejsce zawodów / wstęp

Dezynfekcja rąk na wejściu do hali zawodów a w szczególności przy wejściu do walki i przy wyjściu oraz przy matach zawodów, w szatniach i w toaletach. Ruch w obiekcie zawodów z zachowaniem dystansu 1,5m.

Dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa sanitarnego zawody odbywają się bez możliwości wstępu osób postronnych – bez publiczności. Wstęp na teren obiektu sportowego mają tylko akredytowani uczestnicy zawodów i obsługa zawodów oraz obsługa obiektu.

3. Akredytacja

•  Ekipy zgłaszają się do akredytacji wg. kolejności ustalonej przez Organizatora zawodów, przychodzi tylko kierownik ekipy, który przedstawia do Weryfikacji kwestionariusze sanitarne zawodników, trenerów i opiekunów. Podczas akredytacji obowiązuje zachowanie dystansu 1,5m (także na stanowiskach obsługi) oraz noszenie maseczek, zakrywających usta oraz nos.

 4. Ważenie

• Ważenie odbywa się z zachowaniem procedury dystansu społecznego, co wiąże się z zachowaniem 1,5m dystansu, pomiędzy zawodnikami oczekującymi na ważenie, a także zawodnikami oczekującymi na ważenie a osobami ważącymi.

• W przypadku ważenia, oficjalnego lub nieoficjalnego, waga musi zostać zdezynfekowana przed ważeniem każdego zawodnika (pojemnik z płynem, dezynfekuje zawodnik).

 • Zawodnicy powinni zdezynfekować ręce i stopy przed ważeniem.  

• Zapewnić odpowiednie odstępy czasu pomiędzy kontrolą lub ważeniem kolejnych zawodników, aby uniknąć kolejek i przeludnienia (osoba z ekipy organizatora zawodów).  

5. Losowanie

• W pomieszczeniu należy zachować dystans społeczny, krzesła w odległości 1.5 m od siebie, obowiązkowo maseczki;

• W losowaniu może uczestniczyć maksymalnie 1 osoba z jednego Klubu,

• Losowanie odbywa się bez widzów i osób postronnych.

6. Strefa zawodów

• Wszystkie osoby obecne na miejscu zawodów muszą nosić maseczkę (zakrywającą usta i nos), z wyjątkiem zawodników podczas walki. 

 • Zawodnicy i trenerzy wchodząc na teren zawodów powinni zachować dystans społeczny 1,5m.  

• Zawodnik zdejmuje maskę tuż przed wejściem na tatami i zakłada z powrotem natychmiast po walce.  

 • Trener musi nosić maskę podczas zawodów przez cały czas.   

7. Ceremonia wręczenia nagród

• Protokół z ceremonii wręczenia nagród uwzględnia dystans społeczny.  

• Będzie zorganizowany jak dotychczas, z wyjątkiem wręczania medali. Zawodnicy sami zakładają medale na szyję.

• Brak kontaktu fizycznego, brak uścisku dłoni, tylko ukłon judo.  

• Wszystkie zaangażowane osoby muszą nosić maski. 

• Tylko sportowcy mogą stanąć na podium bez maski.  

Więcej zdjęć na Facebook. Zapraszamy do polubienia.

Poprzednie wpisy: