Sponsoring

Wspierając UKS Judo Tuliszków pomagasz spełnić dziecięce marzenia,

stajesz się współtwórcą i uczestnikiem sportowych sukcesów naszych zawodników.

SPORT zarówno dla uczestników jak i widzów wiąże się z emocjami. Ułatwiają one prezentację i uplasowanie produktów i marek. Idee rywalizacji, fair play, zdrowia fizycznego są pozytywnymi odnośnikami do konkretnych cech firmy oraz jej działań biznesowych i prospołecznych. Dodatkowo sponsorowanie drużyn i zespołów wzmacnia więzi z lokalną społecznością, sukcesy zawodników przekładają się na sukces komercyjny przedsiębiorstwa, natomiast porażka może być doskonałym pretekstem do okazania solidarności z przegrywającym. Sport jest najchętniej wspieraną przez sponsorów dziedziną również przez fakt dużej widoczności w mediach, każda impreza jest relacjonowana, gromadząc grono wiernych fanów. Prawidłowe funkcjonowanie naszego Klubu, opiera się na przychylności aktualnych sponsorów oraz coraz lepszej organizacji działalności klubu. Chcemy jednak dalej rozwijać Klub i podnosić jego standardy organizacyjne oraz poziom sportowy, w związku z tym zwracamy się do Państwa z naszą ofertą sponsorską, gdyż zdajemy sobie sprawę, że bez udziału kolejnych podmiotów wspierających Uczniowski Klub Sportowy ,,Judo” osiągnięcie wyższej jakości funkcjonowania Klubu będzie bardzo trudne.

IMG_0811

JAK ZOSTAĆ SPONSOREM UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO JUDO TULISZKÓW

 

Szanowni Państwo!

Proponujemy objęcie sponsoringiem Klubu Sportowego Judo w Tuliszkowie.

Zarówno na zasadzie sponsoringu strategicznego – Wasza firma będzie wówczas głównym sponsorem klubu ze szczególnymi prawami; jak i sponsoringu doraźnego (banery na zawodach + informacja w mediach, nadruki z Waszym logo na ubiorze sportowym zawodników i sprzęcie sportowym, kolportaż materiałów promocyjnych, itp.).

 

Organizacja pokazów sportowych

Być może zainteresuje Państwa promocja i reklama Waszej firmy poprzez zorganizowanie pokazu sportowego judo specjalnie dla odbiorów wyznaczonych przez Was.

Wykorzystanie materiałów promocyjnych Państwa firmy

Z pewnością posiadacie Państwo własne materiały promocyjne. Mowa o firmowych długopisach, notesach, kalendarzach, broszurach, ulotkach itp. Możemy je rozpowszechniać. Ponadto będziemy ich używać, polecać, rozdawać wszędzie, gdzie będziemy startować na zawodach i występować na pokazach.

 

W jaki sposób możesz nas wspierać:

Może to być wsparcie finansowe lub rzeczowe w postaci wyposażenia treningowego, strojów sportowych, nagród, upominków lub gadżetów reklamowych dla dzieci biorących udział w imprezach

 Co oferujemy w zamian za pomoc:

– Umieszczenie loga sponsora (nazwy firmy) na koszulkach, dresach oraz torbach sportowych.

– Wymienienie nazwy sponsora przez spikera w czasie imprez sportowych

– Zmieszczenie loga (nazwy) sponsora na wszelkich wydawnictwach związanych z klubem (plakaty, broszury, ogłoszenia meczowe, strona internetowa www.judotuliszkow.pl)

– Utożsamienie się ze sponsorem podczas wywiadów, konferencji prasowych oraz relacji z imprez sportowych

– Umieszczenie reklamy na internetowej stronie klubowej www.udotuliszkow.pl z możliwością przekierowania na stronę reklamodawcy.

IMG_0529

Kto i jak rozporządza darowanymi środkami:

Wszystkimi środkami finansowymi jak i rzeczowymi rozporządza Zarząd UKS Judo. Pieniądze przeznaczane są wyłącznie na cele statutowe Klubu, głównie na:

– dofinansowanie wyjazdów młodych sportowców na obozy szkoleniowe,

– wyjazdy zawodników na imprezy sportowe,

– zajęcia sportowe na basenie,

– zakup reprezentacyjnych strojów sportowych

po zakupie okazujemy faktury jako wiarygodność zakupu sprzętu itp.

Zaznaczamy, że nasza oferta nie wyczerpuje wszystkich możliwości reklamy. Jesteśmy otwarci na każdą Państwa propozycję. Gwarantujemy sumienne i rzetelne wywiązanie się z umowy. Kwestie dotyczące szczegółów dowiecie się Państwo pod numerem kontaktowym: 782-560-182 Michał Gaj

               Sukces Państwa Firmy będzie naszym sukcesem. 

Informacja ogólna o ulgach podatkowych z tytułu wspierania klubów sportowych

Finansowanie klubu sportowego jest możliwe na trzy sposoby:

Poprzez wpłatę 1% podatku na konto klubu, który jest organizacją pożytku publicznego;

Poprzez darowiznę na rzecz klubu jako stowarzyszenia kultury fizycznej. Według nowych przepisów, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku darczyńca może w ten sposób skorzystać z ulgi podatkowej. Zgodnie z nowelizacją wydatki na kluby sportowe w wysokości nie wyższej niż 10 proc. można zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu, zmniejszając w ten sposób swój dochód niezależnie od wszystkich innych ponoszonych kosztów.

Poprzez zawarcie umowy sponsoringu klubu sportowego, w której klub występowałby jako reklamodawca sponsora, wykorzystując wszystkie wymienione powyżej możliwości promocyjne.